Bouwbesluittoetsingen

Voldoet uw plan aan de wettelijke regels? Wat zijn de bouwmogelijkheden van een locatie? Bij elk bouwproject moeten tal van vragen worden beantwoord. Archisupport toetst en onderzoekt. Wilt u succesvol een omgevingsvergunning aanvragen? Dan moet uw bouwplan voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Archisupport verzorgt uw bouwbesluittoetsing. Wij zijn gespecialiseerd in het toetsen van:

Waar wij goed in zijn:

Uw bouwkosten toetsen? Leg uw offerte van uw aannemer of leverancier voor aan Archisupport en wij toetsen of hij marktconform is.

Second opinion voor woningcorporaties
Archisupport is daarnaast gespecialiseerd in second opinions voor woningcorporaties. Uw meerjarenonderhoudsplan toetsen we volgens NEN 2696.

Laat u zelf een huis of pand bouwen? Dan moet uw bouwplan binnen het gemeentelijke bestemmingsplan passen.

Archisupport toetst uw bouwplan aan de bestemming of zoekt uit welke bouwmogelijkheden er op de gewenste locatie zijn. De bestemming van uw grond wijzigen? Archisupport onderzoekt de mogelijkheden.

Archisupport vervaardigt de bestektekeningen die nog zijn voor de contractvorming bij renovatie, verbouw- en nieuwbouwprojecten.

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Er zijn echter uitzonderingen zoals het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van uw woning. Handig, want hierdoor bespaart u tijd en geld.

Geen vergunning nodig?
Twijfelt u of u vergunningvrij mag bouwen? Neem dan contact op met Archisupport.

Wij kennen de wetgeving en kunnen u exact vertellen waarvoor u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.  Daarnaast kunnen we u bijpraten over de eisen van het Bouwbesluit. Ook vergunningvrije bouwprojecten moeten aan deze regels voldoen.

Heeft u wensen voor nieuwbouw of verbouw? Met een grondig haalbaarheidsonderzoek van Archisupport voorkomt u teleurstellingen en onnodige kosten.

Wij brengen in kaart of uw plannen financieel en technisch haalbaar zijn. En of ze passen binnen de regelgeving en de bestemming.

Creatieve oplossingen
Blijken bepaalde facetten van uw plan niet haalbaar? Archisupport zoekt naar creatieve oplossingen.

Ons bouwbesluittoetsingsrapport voorziet, in vrijwel alle projecten, de door de gemeente vereiste gegevens voor het afgeven van een bouwvergunning. Vanzelfsprekend kunnen wij, indien de gemeente dit wenst, aanvullende gegevens verzorgen.

Neem nu contact met ons op en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Bezoekerscentrum Groot Speijck

In opdracht van de Stichting Natuurmonumenten heeft Archisupport een bouwkostenbegroting + bestek opgesteld voor het bezoekerscentrum Groot Speijck. Natuurmonumenten heeft in natuurgebeid de Oisterwijkse Bossen en Vennen een vernieuwende bezoekersformule gerealisereerd in de voormalige horecagelegenheid Groot Speijck. Geen traditioneel bezoekerscentrum, maar een combinatie van een sfeervolle…

Bekijk deze case

Kom jij ons team versterken?

Bekijk de vacatures