Bouwkundig tekenwerk

Meer informatie?

Stefan Koopstra 06-11199952
Offerte aanvragen

Een succesvol bouwproject kan niet zonder bouwkundig tekenwerk. Archisupport vervaardigt 3D modellen, bouwkundige tekeningen en detailleringen in alle fasen van een bouwproject. Dit wordt gedaan vanuit het BIM model (Building Information Modeling) van uw project.

Wij schakelen snel en denken altijd met u mee.

Ondersteuning nodig voor uw (BIM) project? Een omgevingsvergunning aanvragen? Of uitvoeringstekeningen nodig voor uw bouwproject? Dan ondersteunen wij u hier graag mee.

Waar wij goed in zijn:

Werktekeningen zijn de verbindende schakel tussen partijen die samen aan een (groot) project werken. Deze werktekeningen bevatten alle informatie over bouwmaterialen, constructies, aansluitingen en verbindingen. Archisupport levert alle werktekeningen die nodig zijn om uw project tot een succes te maken.

Effectief samenwerken in de bouw? Kies voor een BIM-model van Archisupport. Een bouwwerkinformatiemodel (BIM) is een effectieve methode om integraal te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Deelnemende partijen delen alle beschikbare informatie in het (digitale) model. Uw voordeel? Met een BIM-model van Archisupport is de kans op fouten kleiner en dalen de faalkosten.

Professionele artist impressions (3D Visulatie) nodig? De artist impressions van Archisupport zijn van zeer hoogwaardige kwaliteit. Wij maken ze voor nieuwbouw en verbouw en van exterieur tot interieur.

Waarom een artist impression?

Een artist impression geeft in één blik een toekomstbeeld van uw bouwproject. Een beproefd middel om woningen/panden sneller te verkopen of investeerders te vinden voor een project.

Uw object sneller verkopen? Een verkooptekening van Archisupport trekt de aandacht. Wij brengen een bestaande situatie helder in beeld. Of laten bijvoorbeeld zien welke (inrichtings)mogelijkheden er zijn voor een ruimte. Een verkooptekening van Archisupport biedt geïnteresseerde kopers nieuwe inzichten.

Splitsingstekening nodig? Archisupport brengt de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten helder in beeld. Binnen een gebouw met meerdere eigenaren ziet u hierdoor snel hoe het is gesteld met de eigendomsrechten.

Waarom een splitsingstekening?

Bij verkoop van uw appartement is de splitsingstekening één van de stukken die u moet aanleveren bij de notaris. Als u een deel van een woning of pand wilt verkopen, heeft u een splitsingsvergunning nodig. De splitsingstekening is één van de vereisten in de procedure.

Een detailtekening zoomt in op een klein deel van een bouwplan. Informatie die onmisbaar is voor de bouwers. Een detailtekening laat bijvoorbeeld zien hoe een vloer verbonden is met wanden of kozijnen, hoe een dakconstructie in elkaar zit of op welke manier isolatie is toegepast.

Waarom een detailtekening?

De detailtekening is verplicht voor de aanvraag van een omgevingsvergunning bij de gemeente. Aannemers of uitvoerders hebben de tekeningen nodig om hun werk goed te kunnen doen. De detailtekening helpt om het bouwproces probleemloos te laten verlopen.

Ontruimingsplattegronden nodig? Archisupport brengt de in- en uitgangen van het gebouw in beeld en vermeldt waar de blusmiddelen zich bevinden. Ontruimingsplattegronden tekenen wij volgens de norm NEN 1414.

Aanvalsplattegrond
Archisupport tekent ook zogeheten aanvalsplattegronden voor de brandweer. Deze zijn nog uitgebreider dan de ontruimingsplattegrond en zijn verplicht voor drukke gebouwen.

Wilt u weten of uw bedrijf een ontruimingsplattegrond nodig heeft? Archisupport zoekt het voor u uit.

Waarom een ontruimingsplattegrond?
Een ontruimingsplattegrond is in de meeste gevallen verplicht voor gebouwen waar veel personen samenkomen. Hulpdiensten kunnen met zo´n tekening slagvaardiger optreden bij calamiteiten.

Een 3D-scanner is de nieuwste manier om een object in te meten. Het grote voordeel: een nog realistischer beeld van de werkelijkheid.

Hoe werkt de 3D-laserscanner?
De scanner vangt het gebouw in een zogeheten pointcloud, een wolk van meetpunten. De wolk bevat alle meetgegevens en kan als onderlegger gebruikt worden voor een 3D-tekening. Een groot voordeel van deze nieuwe methode is dat de scanner nooit een punt vergeet.

Een 3D-scan is zowel geschikt voor interieurs als exterieurs.

De doorsnede tekening is een tekening van een object alsof je het doormidden gesneden hebt. In de bouw wordt de doorsnede gezien als een profieltekening van een gebouw. Hieruit kunnen dan de onderdelen aan de binnenkant van het gebouw worden gehaald. Er wordt bij doorsneden onderscheid gemaakt tussen een doorsnede in de lengte en over de breedte.

Wat is een bouwkundige plattegrond?

Een plattegrond is een horizontale doorsnede op ca. 1,75 m boven de vloer. Er moet zoveel mogelijk relevante informatie instaan, maar niet alle informatie is voor iedereen relevant. Een tekening dient te worden aangepast aan de doelgroep. Zo is een opdrachtgever geïnteresseerd in de binnenmaten van vertrekken, een constructeur in kolomdoorsneden en een aannemer in het toegepaste materialen  Een tekenaar moet dus altijd in zijn achterhoofd houden voor wie hij tekent.

In een plattegrond worden de doorgesneden delen, zoals bijvoorbeeld muren en kolommen, getekend met een dikke lijn. Aanzichten, zoals trappen en meubilair, worden met een dunne lijn getekend. De doorgesneden delen krijgen een arcering die past bij de gekozen schaal.

Het intekenen van meubilair, bomen en planten ondersteunt het gevoel voor de schaal. Dit is echter niet in alle soorten tekeningen relevant. Een opdrachtgever zal het op prijs stellen, maar een adviseur voor klimaatinstallaties zal het eerder hinderlijk vinden. (bron: website TU Delft)

Bestaande en nieuwe situatie

Als u nieuwbouw gaat plegen dan is er geen bestaande situatie, maar als u gaat verbouwen en u heeft een omgevingsvergunning nodig dan eist de gemeente of overheid dat u een plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie indient. Voor de aannemer is het ook makkelijk, want hij kan aan de hand van deze twee plattegronden goed zien wat er gesloopt moet worden en wat er moet blijven staan.

Een gevel of aanzicht is een vlakke projectie van de gevel van een gebouw. Omdat in een geveltekening geen onderdelen doorgesneden worden en alle lijnen dus aanzichtlijnen zijn, worden geveltekeningen vaak vlak en slecht leesbaar. Het is daarom belangrijk om diepte te suggereren door middel van:
•verschil in lijndiktes
•schaduwen

Gevels worden bij voorkeur in dezelfde schaal als de plattegronden en doorsneden getekend, wat de begrijpelijkheid aanzienlijk bevordert. (bron: website TU Delft) 

Waarom is een gevelaanzicht nodig
In eerste instantie natuurlijk voor uzelf, omdat u zo een beeld krijgt van het exterieur van het te bouwen object. Indien er verbouwd gaat worden wil de overheid graag weten wat de gevolgen hier van zijn en willen dus weer een bestaande en nieuwe toestand zien, dus ook van de gevels. De schoonheidscommissie kan dan aan de hand van deze geveltekeningen bepalen of zij akkoord gaan met het voorstel of in het ergste geval bepalen dat er bepaalde wijzigingen moeten worden aangebracht.

Het blijft natuurlijk een platte projectie van een veelzijdig geheel. Daarom maken we tegenwoordig liever een 3D projectie van het exterieur, dat geeft veel meer weer hoe het er echt uit gaat zien qua diepte en overgangen, zie 3D tekeningen, en het geeft u een nog beter beeld van hetgeen wat u voor ogen heeft.

Een situatietekening is een tekening van een terrein met daarop aanwezige bebouwing. Hierbij wordt duidelijk hoe en waar gebouwen op de kavel staan. Ook aangelegen delen zoals de wegen, sloten en aanliggende bebouwing worden hierbij verwerkt. Soms wordt dit duidelijker gemaakt door het gebruik van kleuren.

Waarom moet je een situatietekening laten maken?

Bij de aanvraag van bouwvergunning moet een bouwtekening gemaakt worden. Hieronder valt ook het toetsen van het bestemmingsplan. Voor het bestemmingsplan is de situering van het bouwwerk belangrijk. Dit betekent dat duidelijk moet worden waar het gebouw zich precies bevindt en met name wat er zich om het gebouw bevindt. Hier dient de situatietekening voor.

Er wordt er altijd eerst een van de bestaande toestand gemaakt en vervolgens een van de nieuwe toestand. Hier staan dan de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak op. Ook is de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de weg-zijde weergegeven.

Wat staat er op de situatietekening?

Samenvattend is er op de situatietekening onder andere te zien:

  • Hoe groot het perceel is
  • Welke en hoeveel gebouwen op een perceel aanwezig zijn
  • Wat de afmetingen van deze gebouwen zijn en waar ze zijn gesitueerd . De schaalaanduiding voor een situatietekening is. Minimaal 1:1000

Voordat je kunt verbouwen moet er meestal worden gesloopt. Maar hoe zorg je nu dat precies datgene wordt gesloopt wat weg moet en dat blijft staan wat je graag wilt behouden?

Op de slooptekening wordt nauwkeurig aangegeven wat de aannemer moet slopen en wat hij moet behouden. Bij complexere bouwplannen is dat niet alleen op een plattegrond, maar ook in de  tekeningen van de doorsneden en de gevels aangegeven zodat de kans op fouten minimaal is. Ook kan in deze tekening aangegeven worden welke bouwdelen (deuren, ramen, schouw e.d) hergebruikt worden in een bouwplan. Soms moeten deze delen opgeslagen worden in een depot of hersteld worden en ook dat kan aangegeven worden in deze tekening. Vaak is een slooptekening onderdeel van de bestektekeningen.

Indienen bouwaanvraag bij gemeente
Ga je verbouwen en ben je vergunning plichtig dan heb je verschillende type bouwtekeningen nodig om de vergunning aan te vragen. In veel gevallen worden die bouwtekeningen ook wel de vergunningstekeningen genoemd. Aan de hand van die tekeningen en de constructieberekening beoordeelt de gemeenteambtenaar of jouw verbouwing voldoet aan de regelgeving. Die regelgeving is vastgesteld in het Bouwbesluit 2012, het bestemmingsplan en de welstandseisen.
De vraag waar veel mensen mee zitten is welke bouwtekeningen heb ik nodig voor mijn vergunningsaanvraag. Archisupport kan dit voor u uit handen nemen.

Bestektekeningen

Bestektekeningen (technische ontwerptekeningen) geven duidelijkheid over wat er gebouwd moet worden en hoe dat moet gebeuren. Samen met de bestektekst hebben aannemers deze tekeningen nodig om een offerte te kunnen maken.

Archisupport maakt uw bestektekeningen.

Archisupport vervaardigt de bestektekeningen die nog zijn voor de contractvorming bij renovatie, verbouw- en nieuwbouwprojecten.

Dit is slechts een beknopte greep van tekeningen. Vanzelfsprekend verzorgen wij alle soorten tekenwerk, denk ook aan bestaande toestand tekening, ontwerp tekeningen, verkooptekeningen, splitsingstekeningen en visualisaties.

Neem nu contact met ons op of vraag een vrijblijvend offerte aan.

Trippenhuis Amsterdam

In opdracht van Office Winhov heeft Archisupport samen met Heinen + Partners de directievoering en het bouwmanagement voor de verbouw van het Trippenhuis verzorgd. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het 17e-eeuwse Trippenhuis in Amsterdam. In het pand is de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen…

Bekijk deze case

Kom jij ons team versterken?

Bekijk de vacatures