MJOP

Meer informatie?

Ing. Jos Veenendaal 06-29056834
Offerte aanvragen

Een Meerjarenondershoudsplan (MJOP) verschaft inzicht in de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan uw pand of woning, wanneer deze uitgevoerd dienen te worden en wat de kosten ervan zijn. Met het opstellen van een MJOP verzekert u zich ervan dat uw pand of woning in topconditie blijft.

Archisupport neemt het gehele proces van inventariseren, inspecteren, calculeren én rapporteren voor haar rekening. Hierdoor krijgt u als eigenaar of beheerder een volledig overzicht van de noodzakelijke onderhoud(skosten) op zowel de korte- als lange termijn. Daarnaast geeft Archisupport advies over welke duurzame oplossingen, maatregelen of investeringen interessant zijn voor u als eigenaar of beheerder.

Het stappenplan:

Allereerst zullen onze experts inventariseren welke elementen, nu of in de toekomst, onderhoud nodig zullen hebben. Deze inventarisatie gebeurt op basis van een persoonlijk gesprek, bouwkundige tekeningen en overige beschikbare documentatie.

Vervolgens zal er een inspectie op locatie zijn waar gekeken wordt naar de conditie van uw pand of woning wordt geschat wat de levensduur is van de verschillende elementen. De conditiemeting van een (monumentaal) pand wordt volgens de NEN 2767 norm uitgevoerd.

De inventarisatie en inspectie vormen de basis voor het calculeren van de onderhoudskosten. Aan de hand van analyses en doorberekeningen bepaalt Archisupport wanneer welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Aan de hand van de uitkomsten van bovenstaande stappen krijgt u een uitvoerig MJOP-rapport. Dit rapport bevat een gedetailleerde en volledig uitgewerkte planning en begroting. Hierdoor heeft u een volledig overzicht van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op de korte en lange termijn én ziet u direct wat dit voor kostenplaatje met zich meebrengt.

Naast het verzorgen van een MJOP-rapportage, adviseert Archisupport u ook graag welke duurzame onderhoudsmaatregelen interessant zijn voor uw als eigenaar of beheerder. Door te investeren in duurzame oplossingen, kunnen toekomstige kosten worden onderdrukt en levert u direct een bijdrage aan een duurzaam pand.

Trippenhuis Amsterdam

In opdracht van Office Winhov heeft Archisupport samen met Heinen + Partners de directievoering en het bouwmanagement voor de verbouw van het Trippenhuis verzorgd. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het 17e-eeuwse Trippenhuis in Amsterdam. In het pand is de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen…

Bekijk deze case

Kom jij ons team versterken?

Bekijk de vacatures