Regelmatig laten wij bij projecten, die wij enkelvoudig aanbesteden en/of in bouwteam uit laten voeren, de prijsvorming toetsen op marktconformiteit. Wanneer ik dit verzoek neerleg bij Roelof Gaasbeek van Archisupport krijg ik per ommegaande een opgaaf van de kosten van de bouwkostentoets en de planning wanneer het rapport aangeleverd gaat worden. Op basis van de rapportage vindt er overleg plaats met de aannemer over de prijsvorming die als niet marktconform is beoordeeld. Door de goede beargumentering in de rapportage worden prijzen vaak naar beneden bijgesteld. Door de snelle service van Archisupport kan er snel geschakeld worden en kan de opdracht worden verstrekt. Een bijkomend voordeel is dat de kosten van het onderzoek vaak worden terugverdient door het naar beneden bijstellen van de prijsvorming. Kort om: een win-win situatie. Bij een volgend project komen wij zeker terug bij Archisupport.

Kom jij ons team versterken?

Bekijk de vacatures